Hem

Välkommen till På egen tass!

Jag jobbar uteslutande med moderna, effektiva metoder som anpassas till hundens och dess människas förutsättningar och behov. 

Träningen utgår alltid från positiv förstärkning för att hunden ska motiveras och stärkas i både den utvecklande träningen men också kunna ge positiva ringar på vattnet i livet i övrigt. Mitt mål är att skräddarsy träningsupplägget för att på bästa vis stärka individens självförtroende så att den vågar och kan utföra beteenden som lönar sig – på egen tass!

 

Jag är H-märkt och medlem i Sveriges hundföretagare!